MARKETINGOVÉ STRATEGIE

Setkáte se v průběhu roku s různými nabídkami na reklamní kampaně (ať už se jedná o on-line nebo off-line), které využijete, spustíte, ale na konci roku zjistíte, že jste jen „stříleli od boku“? Kampaně jste nevyhodnocovali a nemáte ponětí, zda byly efektivní tak, jak jste si představovali? Zdá se Vám, že jednotlivé nástroje nejsou provázány a ztrácí tak na výkonu a Vaše marketingové výdaje se navyšují, ovšem bez dostatečné návratnosti? Stanovme si jasné cíle a dosáhněme jich prostřednictvím marketingové strategie, která obsahuje tyto kroky:


Definování vašeho cílového trhu / skupiny zákazníků / portfolia zboží a služeb.

Implementace marketingového mixu.

Analýza dosavadních marketingových nástrojů.

Péče o aktivní kampaně.

Stanovení vašich obchodních cílů.

Post buy analýza – vyhodnocení jednotlivých kampaní / marketingových nástrojů včetně analýzy naplnění stanovených cílů.

Výběr vhodných marketingových nástrojů.

Doporučení následných kroků.

Tvorba marketingového plánu na stanovené období.

Mějte přehled o svých výdajích, investujte do marketingu rozumně a efektivně!

>