PUBLIC RELATION

Mediální strategie na míru

Krizová komunikace

Denní vztahy s médii – zajištění redakčních výstupů

CSR – Společenská odpovědnost firmy

Celebrity a Influencer marketing

Prezentační dovednosti (mediální a veřejná vystoupení)

>